Het Parkpaviljoen bestaat ruim 60 jaar.

Het bestuur wil het Parkpaviljoen toekomstbestendig maken. Dat doen we in samenspraak met allen die ons ontmoetingscentrum   een warm hart toe dragen.
Het Parkpaviljoen wil een centrum vol activiteiten zijn.
We zoeken partners, gebruikers, zogenoemde “stakeholders”.

“Kwetsbare” groepen (jong en oud) hebben voorrang. (Te denken valt o.a. aan een kleine beurs of beperkte kansen om buiten de deur actief te zijn.)

Aan de hand van “thema’s” proberen we onze positie te bepalen.
“Groen” is een thema, dat past bij het Wandelpark.
“Senior” is een thema en “dementie-vriendelijk” hoort daarbij.
Maar ook “Jong” is een kapstok om activiteiten aan op te hangen.

Wij zijn dus volop in ontwikkeling.

Er is een mooi motto wat daarbij hoort: