Onze agenda vindt u hier. Zo is er elke dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag vrije inloop 13:00 – 17:00 uur.
Zondagmiddag  is er of de “inloopbridge”, of “Buurten met …” of “Muziek met …”
We doen mee met de nationale Burendag, met het Parkfestijn,  met de stadsquiz etc.
Op de donderdag koken we voor de buren: “Eten met … Bert”. (Aanmelden verplicht.)
In deze agenda staan de vaste gebruikers en de grotere activiteiten.
(Eenmalige of kleinere activiteiten worden aan u doorgegeven via uw organisatie en staan hier niet altijd vernoemd.)