Het Parkpaviljoen stelt 6 enthousiastelingen, met ieder een eigen inbreng en taak, aan u voor. (Vacature voor 1 bestuurslid.)
Samen met de onmisbare vrijwilligers, samen met de gebruikers, wordt een prachtige ontmoetingsplek gerund.

Veel veranderingen zijn in gang gezet. Er wordt gewerkt met een masterplan waarin stap voor stap zaken die we willen verwezenlijken zullen worden afgevinkt. Grootse wens is het de pool vrijwilligers uit te breiden en nog meer activiteiten “op de kaart te zetten”.
Mee doen kan altijd. Laat van u horen.

Het Masterplan.

De bestuursleden:

Hans    De voorzitter: Hans de Vaan

Hans, wil als voorzitter, zich inzetten voor het toekomstbestendig maken van het Parkpaviljoen. Dit ontmoetingscentrum moet als bruisend (groen) hart van de buurt blijven functioneren. Voor jong en oud, voor die buurt, maar ook voor heel Waalwijk is dit een plaats om elkaar te ontmoeten. Hans ziet het daarbij als zijn taak om intern en extern de goede communicatie te bewaken, te verbeteren of te versterken.
Hans heeft een achtergrond als technisch adviseur en volop ervaring als bestuurder van onder andere Woningbouwvereniging Waalwijk, Buurtvereniging de Amstel, van Ttv Waalwijk (tafeltennisvereniging). Naast het gezin, de hobby’s (kamperen en geo-caching) en de kleinkinderen, is er, nu het werken gestopt is, weer ruimte om zijn ervaring als vrijwilliger in te zetten.

De secretaris: Jo van Oosterhout

Sinds  augustus 2018 maakt Jo deel uit van het bestuur, als opvolger van Jan Weijters.
Naast het secretariaat heeft Jo nog geen andere specifieke taken. Met Jan Weijters gaat hij het komende halfjaar alle werkzaamheden binnen het secretariaat overnemen.
Jo heeft zijn hele werkzame leven bij diverse bedrijven gewerkt in een HRM-functie. Zijn opleiding is daar ook op gericht: HBO/PW. Jo is al enkele jaren met pensioen. Nu doet hij in diverse bestuursfunctie vrijwilligerswerk: WMO-Adviesraad Heusden, bestuur Huurdersvereniging Heusden, bestuur Parkpaviljoen en zorgt hij, naast zijn hobby’s, mede voor zijn 2 kanjers van kleinkinderen.

De penningmeester: Maarten van der Velden

Maarten is als financieel- en administratief medewerker jarenlang actief geweest bij de overheid alsmede het bedrijfsleven. Naast zijn administratieve kennis heeft hij ook ruime horeca ervaring. Vijf jaar lang was hij, samen met een compagnon, eigenaar van café de Buurman. Voor velen een ‘begrip’ in Waalwijk. Zo nu en dan bijspringen achter de bar in het paviljoen kan hij niet laten en dat is hem  zeker toevertrouwd.

Helaas is Maarten sinds een aantal jaren afgekeurd en zorgt in het dagelijks leven, met veel plezier, voor zijn 3 opgroeiende kinderen. Gelukkig voelt hij zich nog fit genoeg om daarnaast als penningmeester zijn financiële kennis in dienst te stellen van het paviljoen.

Lid activiteitencommissie, pr en vormgeving: Carla van der Gouw 

Carla is actief sinds mei 2017 .
Als organisatietalent en creatieve duizendpoot is Carla lekker druk bezig met de activiteitenorganisatie/-begeleiding en vormgeving van allerlei zaken.
De vormgeving varieert van de drank- en menukaarten maken tot de inrichting van het terras en alles wat te maken heeft met de uitstraling van het Parkpaviljoen. Samen met Mathijs is ze verantwoordelijk voor de pr en het up-to-date en op de hoogte houden van de (sociale)media. Als het nodig is springt ze bij achter de bar en in de bediening van het terras. Carla is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, het leggen van contacten en werving van vrijwilligers.  Met dit alles en als vriendin van een zelfstandig fotograaf voor wie zij de vormgeving doet en allerlei hand en spandiensten verricht, zijn haar dagen goed gevuld!

Mathijs van DaalenAlgemeen bestuurslid, pr en ict-werkzaamheden: Mathijs van Daalen

Mathijs richt zich, samen met Carla o.a. op de pr, een actuele taak is deze website mede vorm en inhoud te geven. Daarnaast zijn er taken zoals: het mede werven van vrijwilligers, het leveren van een bijdrage aan het masterplan, het onderhouden van het ICT-gebeuren, het bijspringen bij overleg met partners en mogelijke gebruikers. Samen met Carla beheert hij de Facebook pagina van het Parkpaviljoen.
Op de Met-Praktijkschool te Waalwijk is Mathijs parttime werkzaam als docent. In het verleden is er heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Denk aan Scouting, Jeugd en Jongerenwerk, Alfabetiseringswerk, fractiewerk voor een politieke partij. En nu de kinderen groter zijn en uitvliegen, is Mathijs sinds einde 2015 beschikbaar voor het Parkpaviljoen.

Jan van Loon

Gastheer en schakel met de vrijwilligers: Jan van Loon

Als algemeen bestuurslid is Jan gastheer bij bejaarde mensen met dementie. Op o.a. de dinsdagavond treedt Jan op als gastheer bij clubavond van de boules vereniging “Boules d’Argent Waalwijk”.
Samen met Sandra van Udenhout is er een gedeelde verantwoordelijkheid bij de begeleiding van de vrijwilligers.
Jan is gepensioneerd commercieel directeur van schoenfabriek Van Lier.
Na zijn pensioen zocht Jan een andere fijne tijdsbesteding en kwam als vrijwilliger en bestuurder de gelederen bij het Parkpaviljoen versterken.

Wij zoeken een extra lid voor de activiteitencommissie en een extra schakel tussen het bestuur en de vrijwilligers.

Als bestuurslid ben je samen met Jo en Jan, de sturende kracht bij de gastvrouwen en heren. Deze vrijwilligers worden samen “gecoacht”.

Samen worden alle taken onder de loep genomen en er wordt gekeken, wie wat doet en wie welke taken leuk vindt, om zo tot een goede verdeling van alle werkzaamheden te komen. Samen met de vrijwilligers hak je knopen door.

Het Parkpaviljoen is afhankelijk van zijn gebruikers. Omgekeerd de gebruikers hebben belang bij het voortbestaan van het Parkpaviljoen.
Gebruikers kunnen deelnemen aan het bestuur, zijn daar van harte voor uitgenodigd.
Samenwerken is vanzelfsprekend.
Gebruikers worden letterlijk geacht de handen mee uit de mouwen te steken, vrijwilligers “te leveren”.
Op de vaste gebruikers doen we een voortdurend beroep mee te helpen.

h vijf