Het bestuur van het Parkpaviljoen telt 8 enthousiastelingen, met ieder een eigen inbreng en taak. Het bestuur stelt zich hier voor.
Samen met de onmisbare vrijwilligers, samen met de gebruikers, wordt een prachtige ontmoetingsplek gerund.

Veel veranderingen zijn in gang gezet. Er wordt gewerkt met een masterplan waarin stap voor stap zaken die we willen verwezenlijken zullen worden afgevinkt. Grootse wens is het de pool vrijwilligers uit te breiden en nog meer activiteiten “op de kaart te zetten”.
Mee doen kan altijd. Laat van u horen.

Het Masterplan 2022.

De bestuursleden:

Hans    De voorzitter: Hans de Vaan

Hans, wil als voorzitter, zich inzetten voor het toekomstbestendig maken van het Parkpaviljoen. Hans maakt sinds 2016 deel uit van het bestuur. Dit ontmoetingscentrum moet als bruisend (groen) hart van de buurt blijven functioneren. Voor jong en oud, voor de buurt, maar ook voor heel Waalwijk is dit een plaats om elkaar te ontmoeten. Hans ziet het daarbij als zijn taak om intern en extern de goede communicatie te bewaken, te verbeteren of te versterken.
Hans heeft een achtergrond als technisch adviseur en volop ervaring als bestuurder van onder andere Woningbouwvereniging Waalwijk, Buurtvereniging de Amstel, van Ttv Waalwijk (tafeltennisvereniging).
Naast het gezin, de hobby’s (kamperen en geo-caching) en de kleinkinderen, is er, nu het werken gestopt is, weer ruimte om zijn ervaring als vrijwilliger in te zetten.

De secretaris: Jo van Oosterhout

Sinds  augustus 2018 maakt Jo deel uit van het bestuur.
Naast zijn werk als secretaris houdt Jo met anderen, ook de agenda van het Parkpaviljoen bij, let hij op de opleidingen van de vrijwilligers en op die vrijwilligers bij specifieke vragen van hen en hij houdt zicht op de uitgegeven sleutels.
Ondertussen is Jo ook toegetreden tot het Heft, het platform voor gemeenschapshuizen in Noord Brabant.
Jo heeft zijn hele werkzame leven bij diverse bedrijven gewerkt in een HRM-functie. Zijn opleiding is daar ook op gericht: HBO/PW. Jo is al enkele jaren met pensioen. Nu doet hij in diverse bestuursfuncties vrijwilligerswerk: WMO-Adviesraad Heusden, bestuur Huurdersvereniging Heusden, bestuur Parkpaviljoen en zorgt hij, naast zijn hobby’s, mede voor zijn 2 kanjers van kleinkinderen.

De penningmeester: Maarten van der Velden

Maarten is als financieel- en administratief medewerker jarenlang actief geweest bij de overheid alsmede het bedrijfsleven. Naast zijn administratieve kennis heeft hij ook ruime horeca ervaring. Vijf jaar lang was hij, samen met een compagnon, eigenaar van café de Buurman. Voor velen een ‘begrip’ in Waalwijk. Zo nu en dan bijspringen achter de bar in het paviljoen kan hij niet laten en dat is hem  zeker toevertrouwd.
Helaas is Maarten sinds een aantal jaren afgekeurd en hij zorgt in het dagelijks leven, met veel plezier, voor zijn 3 opgroeiende kinderen. Gelukkig voelt hij zich nog fit genoeg om daarnaast als penningmeester zijn financiële kennis in dienst te stellen van het paviljoen.

Leden activiteitencommissie, ict, pr en vormgeving: 

Vacatures.

Jan van Loon

Gastheer en schakel met de vrijwilligers: Jan van Loon

Als algemeen bestuurslid is Jan gastheer bij (bejaarde) mensen met dementie. Op o.a. de dinsdagavond treedt Jan op als gastheer bij clubavond van de boules vereniging “Boules d’Argent Waalwijk”.
Samen met Jo en Peter is er een gedeelde verantwoordelijkheid bij de begeleiding van de vrijwilligers.
Jan is gepensioneerd commercieel directeur van schoenfabriek Van Lier.
Na zijn pensioen zocht Jan een andere fijne tijdsbesteding en kwam als vrijwilliger en bestuurder de gelederen bij het Parkpaviljoen versterken.

Coördinatie inzet vrijwilligers
Ik ben Peter Monsieurs, inmiddels 65 jaar oud, gehuwd al ruim 40 jaar en vader van 2 volwassen kinderen en 2 kleinkinderen.
Na een lange periode in de Waalwijkse gemeenteraad ), ik heb 16 jaar de Waalwijkse zaak mogen dienen, kwam er voor mij een tijd van vrije tijd, die ik aanvankelijk heerlijk vond.
Oh ja, ik was nog werkzaam bij een logge werkgever, namelijk het Rijk, waarbij ik al ruim 48 jaar werkzaam ben, waarvan 42 jaar als belastingdeurwaarder. Hier kwam op 1/5/2020 een einde aan, pensioen.

Mijn hobby is het “binnenpraten” van atleten-atletes bij stratenlopen, veldlopen, duathlon en sinds kort ook Triathlon. Met noemt dat in het jargon speaker.
Sedert 1/7/2019 ben ik als vrijwilliger in het bestuur gekomen van de Stichting Parkpaviljoen, en  ik moet zeggen, met veel plezier. Ik probeer de vrijwilligers aan te sturen en externe contacten te onderhouden.

Als geboren Tilburger voel ik mij weliswaar geen Waalwijker, maar wel een Baardwijker, waar ik sedert  1979 woonachtig ben.  Voor de Waalwijkse gemeenschap ben ik al actief geweest voor de Stichting Jeugdavondvierdaagse,  Buurthuis De Ouwe Toren, Oranjecomite Baardwijk, de Atletiekclub Waalwijk 67, de medezeggenschapsraden/ouderraden van OBS de  Hoef en het Dr. Mollercollege en de Stichting Libertyrun Waalwijk. Buiten Waalwijk zijn dat o.a. erevoorzitter van de vakorganisatie Algemene Vereniging van Belastingdeurwaarders,  de Stichting Internationale  Warandeloop Tilburg en het E.K. cross Tilburg.

Ik hoop met veel plezier nu het Parkpaviljoen te steunen en nog bruisender te maken. En dit op de meest unieke plaats in Waalwijk…

Het Parkpaviljoen is afhankelijk van zijn gebruikers. Omgekeerd de gebruikers hebben belang bij het voortbestaan van het Parkpaviljoen.
Gebruikers kunnen deelnemen aan het bestuur, zijn daar van harte voor uitgenodigd.
Samenwerken is vanzelfsprekend.
Gebruikers worden letterlijk geacht de handen mee uit de mouwen te steken, vrijwilligers “te leveren”.
Op de vaste gebruikers doen we een voortdurend beroep mee te helpen.

h vijf