Het Parkpaviljoen stelt 7 enthousiastelingen, met ieder een eigen inbreng en taak, aan u voor.
Samen met de onmisbare vrijwilligers, samen met de gebruikers, wordt een prachtige ontmoetingsplek gerund.

Veel veranderingen zijn in gang gezet. Er wordt gewerkt met een masterplan waarin stap voor stap zaken die we willen verwezenlijken zullen worden afgevinkt. Grootse wens is het de pool vrijwilligers uit te breiden en nog meer activiteiten “op de kaart te zetten”.
Mee doen kan altijd. Laat van u horen.

Het Masterplan.

De bestuursleden:

Hans    De voorzitter: Hans de Vaan

Hans, wil als voorzitter, zich inzetten voor het toekomstbestendig maken van het Parkpaviljoen. Dit ontmoetingscentrum moet als bruisend (groen) hart van de buurt blijven functioneren. Voor jong en oud, voor de buurt, maar ook voor heel Waalwijk is dit een plaats om elkaar te ontmoeten. Hans ziet het daarbij als zijn taak om intern en extern de goede communicatie te bewaken, te verbeteren of te versterken.
Hans heeft een achtergrond als technisch adviseur en volop ervaring als bestuurder van onder andere Woningbouwvereniging Waalwijk, Buurtvereniging de Amstel, van Ttv Waalwijk (tafeltennisvereniging). Naast het gezin, de hobby’s (kamperen en geo-caching) en de kleinkinderen, is er, nu het werken gestopt is, weer ruimte om zijn ervaring als vrijwilliger in te zetten.

De secretaris: Jo van Oosterhout

Sinds  augustus 2018 maakt Jo deel uit van het bestuur, als opvolger van Jan Weijters.
Naast zijn werk als secretaris houdt Jo met anderen, ook de agenda van het Parkpaviljoen bij, let hij op de opleidingen van de vrijwilligers en op die vrijwilligers bij specifieke vragen van hen en houdt hij zicht op de uitgegeven sleutels.
Jo heeft zijn hele werkzame leven bij diverse bedrijven gewerkt in een HRM-functie. Zijn opleiding is daar ook op gericht: HBO/PW. Jo is al enkele jaren met pensioen. Nu doet hij in diverse bestuursfuncties vrijwilligerswerk: WMO-Adviesraad Heusden, bestuur Huurdersvereniging Heusden, bestuur Parkpaviljoen en zorgt hij, naast zijn hobby’s, mede voor zijn 2 kanjers van kleinkinderen.

De penningmeester: Maarten van der Velden

Maarten is als financieel- en administratief medewerker jarenlang actief geweest bij de overheid alsmede het bedrijfsleven. Naast zijn administratieve kennis heeft hij ook ruime horeca ervaring. Vijf jaar lang was hij, samen met een compagnon, eigenaar van café de Buurman. Voor velen een ‘begrip’ in Waalwijk. Zo nu en dan bijspringen achter de bar in het paviljoen kan hij niet laten en dat is hem  zeker toevertrouwd.

Helaas is Maarten sinds een aantal jaren afgekeurd en hij zorgt in het dagelijks leven, met veel plezier, voor zijn 3 opgroeiende kinderen. Gelukkig voelt hij zich nog fit genoeg om daarnaast als penningmeester zijn financiële kennis in dienst te stellen van het paviljoen.

Lid activiteitencommissie, pr en vormgeving: Carla van der Gouw 

Carla is actief sinds mei 2017 .
Als organisatietalent en creatieve duizendpoot is Carla lekker druk bezig met de activiteitenorganisatie/-begeleiding en vormgeving van allerlei zaken.
De vormgeving varieert van de drank- en menukaarten maken tot de inrichting van het terras en alles wat te maken heeft met de uitstraling van het Parkpaviljoen. Samen met Mathijs is ze verantwoordelijk voor de pr en het up-to-date en op de hoogte houden van de (sociale)media. Als het nodig is springt ze bij achter de bar en in de bediening van het terras. Carla is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, het leggen van contacten en werving van vrijwilligers.  Met dit alles en als vriendin van een zelfstandig fotograaf voor wie zij de vormgeving doet en allerlei hand en spandiensten verricht, zijn haar dagen goed gevuld!

Mathijs van DaalenAlgemeen bestuurslid, pr en ict-werkzaamheden: Mathijs van Daalen

Mathijs richt zich, samen met Carla o.a. op de pr, een actuele taak is deze website mede vorm en inhoud te geven. Daarnaast zijn er taken zoals: het mede werven van vrijwilligers, het leveren van een bijdrage aan het masterplan, het onderhouden van het ICT-gebeuren, het bijspringen bij overleg met partners en mogelijke gebruikers. Samen met Carla beheert hij de Facebook pagina van het Parkpaviljoen.
Op de Met-Praktijkschool te Waalwijk is Mathijs parttime werkzaam als docent. In het verleden is er heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Denk aan Scouting, Jeugd en Jongerenwerk, Alfabetiseringswerk, fractiewerk voor een politieke partij. En nu de kinderen groter zijn en uitvliegen, is Mathijs sinds einde 2015 beschikbaar voor het Parkpaviljoen.

Jan van Loon

Gastheer en schakel met de vrijwilligers: Jan van Loon

Als algemeen bestuurslid is Jan gastheer bij bejaarde mensen met dementie. Op o.a. de dinsdagavond treedt Jan op als gastheer bij clubavond van de boules vereniging “Boules d’Argent Waalwijk”.
Samen met Jo is er een gedeelde verantwoordelijkheid bij de begeleiding van de vrijwilligers.
Jan is gepensioneerd commercieel directeur van schoenfabriek Van Lier.
Na zijn pensioen zocht Jan een andere fijne tijdsbesteding en kwam als vrijwilliger en bestuurder de gelederen bij het Parkpaviljoen versterken.

Ons nieuwste bestuurslid stelt zich voor:

Ik ben Peter Monsieurs, inmiddels 65 jaar oud, gehuwd al ruim 40 jaar en vader van 2 volwassen kinderen en 2 kleinkinderen.

Na een lange periode in de Waalwijkse gemeenteraad ), ik heb 16 jaar de Waalwijkse zaak mogen dienen, kwam er voor mij een tijd van vrije tijd, die ik aanvankelijk heerlijk vond.

Oh ja, ik ben nog werkzaam bij een logge werkgever, namelijk het Rijk, waarbij ik al ruim 48 jaar werkzaam ben, waarvan 42 jaar als belastingdeurwaarder. Hier komt op 1/5/2020 een einde aan, pensioen.

Mijn hobby is het “binnenpraten” van atleten-atletes bij stratenlopen, veldlopen, duathlon en sinds kort ook Triathlon. Met noemt dat in het jargon speaker.

Sedert 1/7/2019 ben ik als vrijwilliger in het bestuur gekomen van de Stichting Parkpaviljoen, en  nu na 2 maanden moet ik zeggen, met veel plezier. Ik mag trachten de vrijwilligers aan te sturen en de externe contacten te onderhouden.

Als geboren Tilburger voel ik mij weliswaar geen Waalwijker, maar wel een Baardwijker, waar ik sedert  1979 woonachtig ben.  Voor de Waalwijkse gemeenschap ben ik al actief geweest voor de Stichting Jeugdavondvierdaagse,  Buurthuis De Ouwe Toren, Oranjecomite Baardwijk, de Atletiekclub Waalwijk 67, de medezeggenschapsraden/ouderraden van OBS de  Hoef en het Dr. Mollercollege en de Stichting Libertyrun Waalwijk. Buiten Waalwijk zijn dat o.a. erevoorzitter van de vakorganisatie Algemene Vereniging van Belastingdeurwaarders,  de Stichting Internationale  Warandeloop Tilburg en het E.K. cross Tilburg.

Ik hoop met veel plezier nu het Parkpaviljoen te steunen en nog bruisender te maken. En dit op de meest unieke plaats in Waalwijk…

Het Parkpaviljoen is afhankelijk van zijn gebruikers. Omgekeerd de gebruikers hebben belang bij het voortbestaan van het Parkpaviljoen.
Gebruikers kunnen deelnemen aan het bestuur, zijn daar van harte voor uitgenodigd.
Samenwerken is vanzelfsprekend.
Gebruikers worden letterlijk geacht de handen mee uit de mouwen te steken, vrijwilligers “te leveren”.
Op de vaste gebruikers doen we een voortdurend beroep mee te helpen.

h vijf