Stichting Parkpaviljoen heeft een door de belastingdienst erkende ANBI-status. Dat betekent dat het Parkpaviljoen een goed doel is waarvoor u giftenaftrek kunt krijgen bij de belastingdienst.

Stichting Parkpaviljoen
Fiscaalnummer: 8058.07.664

ANBI-logo

Wat steunt u precies?

Dankzij uw gift of donatie maakt u het mogelijk dat het Parkpaviljoen open kan blijven. Ons ontmoetingscentrum, op een unieke locatie en toegankelijk voor jong en oud, biedt ruimte elkaar te ontmoeten. Voor allerlei doelgroepen, het Parkpaviljoen is ook volledig toegankelijk voor mensen met een beperking. Elkaar ontmoeten kan op verschillende manieren: recreatief, educatief en/of cultureel. Zie de agenda op deze website voor een compleet overzicht van alle activiteiten.

Vrienden worden met het Parkpaviljoen kan altijd. Meld u aan bij onze gezelligheidsvereniging via mail: vrienden@parkpaviljoenwaalwijk.nl en download onze gratis en veilige app. Vrienden hebben een streepje voor.

Van belang is dat het Parkpaviljoen volledig draait op vrijwilligers. Er zijn geen betaalde professionals in dienst. Alle leden van het bestuur van het Parkpaviljoen doen hun taken dan wel uitvoerende werkzaamheden onbetaald, alsmede alle vrijwilligers. We maken geen winst. Onderlinge betrokkenheid/verbondenheid in de omliggende wijken en daarbuiten wordt bevorderd. Wij zijn daarvoor mede afhankelijk van uw geldelijke steun.

Een van de ANBI-voorwaarden is het publiceren van diverse jaarstukken.

Jaarverslag Parkpaviljoen 2021

Stichting Parkpaviljoen Waalwijk_Jaarrekening 2020_getekend

Begroting 2023 Parkpaviljoen

Activiteitenbegroting 2023 Parkpaviljoen

Many Persons Holding the Red French Word Merci, Which Means Thanks, Isolated