ANBI-logo

Organisaties voor goede doelen kunnen bij de Belastingdienst een ANBI-status aanvragen. Een ANBI is een charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd.

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen.

Ook voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van uw inkomstenbelasting kunt u giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status, zoals Het Parkpaviljoen.

Wilt u meer weten informeer dan bij de belastingdienst.

Wat steunt u precies?

Dankzij uw schenking/gift of donatie maakt u het mogelijk dat het Parkpaviljoen open kan blijven. Ons ontmoetingscentrum, op een unieke locatie en toegankelijk voor jong en oud biedt ruimte elkaar te ontmoeten. Dit kan op verschillende wijze: recreatief, educatief en, of cultureel. Voorbeelden volop elders op deze website.

Van belang is dat het Parkpaviljoen volledig draait op vrijwilligers. Er zijn geen betaalde professionals in dienst. We maken geen winst. Onderlinge betrokkenheid/verbondenheid in de omliggende wijken en daarbuiten wordt bevorderd. Wij zijn daarvoor mede afhankelijk van uw geldelijke steun.

Een van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden is het publiceren van diverse jaarstukken.

Stichting parkpaviljoen jaarrekening 2018 inclusief samenstellingsverklaring

2.4 Jaarverslag 2018

2.5 Activiteiten 2018 (bijlage 1 jaarverslag)

3.3 Financieel resultaat + Balans 31-12-2018 (Bijlage 2 jaarverslag).

4.1 Begroting 2019 – maart 2019 – (bijlage 3 jaarversalg).

Many Persons Holding the Red French Word Merci, Which Means Thanks, Isolated