Dit is het “visitekaartje” van het Parkpaviljoen Waalwijk.

Het Parkpaviljoen is een ontmoetingscentrum.
Jong en oud zijn er van harte welkom om mee te doen met een activiteit, of om er zelf aan de slag te gaan.

Het Parkpaviljoen opent per 1 juli weer haar deuren!
Wij hanteren een protocol dat naar alle gebruikers is gestuurd.
Van de gebruikers horen we graag wanneer zij hun activiteit weer opstarten.
Alleen groepen van een geringe omvang zijn welkom.
Daarnaast is het verplicht je naam, adres, e.d. per activiteit door te geven.
Uiteraard zijn hygiëne en afstand houden regel.
Het Parkpaviljoen kan ieders veiligheid/gezondheid niet garanderen. Wel doen we ons best de aanbevolen richtlijnen zo goed mogelijk te volgen.
Onderstaande documenten helpen u en ons verantwoordelijk met elkaar om te gaan.

Welkom terug !

Corona Protocol Parkpaviiljoen tot 1 sept 2020

Kijk in de agenda  en op Facebook  voor meer informatie.     

(“Afhalen bij Bert”, blijft tot 1 sept. 2020 op de dinsdag en donderdag! Houd bij het afhalen wel voldoende afstand. )