Sinds kort is het bestuur van het Parkpaviljoen weer bijna op volle sterkte.
Met 5 zijn we nu.

Omdat de functie van penningmeester wordt waargenomen zijn we nog op zoek naar iemand met verstand van financiën. Deze man of vrouw staat er niet alleen voor. Er is een bedreven boekhouder die de cijfers verwerkt. De zorg voor het kasgeld, het verzenden van de rekeningen en uiteraard het mede samenstellen en bewaken van de begroting behoort natuurlijk wel tot de taken.
Indien u interesse heeft in deze taak laat het horen. Tips stellen we ook op prijs.

De bestuursleden stellen we graag aan u voor:

Hans    De voorzitter: Hans de Vaan

Hans, wil als voorzitter, zich inzetten voor het toekomstbestendig maken van het Parkpaviljoen. Dit ontmoetingscentrum moet als bruisend (groen) hart van de buurt blijven functioneren. Voor jong en oud, voor die buurt, maar ook voor heel Waalwijk is dit een plaats om elkaar te ontmoeten. Hans ziet het daarbij als zijn taak om intern en extern de goede communicatie te bewaken, te verbeteren of te versterken.
Hans heeft een achtergrond als technisch adviseur en volop ervaring als bestuurder van onder andere Woningbouwvereniging Waalwijk, Buurtvereniging de Amstel, van Ttv Waalwijk (tafeltennisvereniging). Naast het gezin, de hobby’s (kamperen en geo-caching) en de kleinkinderen, is er, nu het werken gestopt is, weer ruimte om zijn ervaring als vrijwilliger in te zetten.

Jan Weijters defDe secretaris: Jan Weijters

Jan kent het Wandelpark en het Parkpaviljoen al vanuit zijn kindertijd, toen hij samen met een familielid, een hoofd plantsoenendienst vanuit Drunen naar Waalwijk ging om te genieten van het stadspark. Na zijn verhuizing en pensionering kwam er weer tijd voor vrijwilligerswerk. Ondertussen is Jan 7 jaar secretaris. Samen met het bestuur richt hij zich op het ontmoeten, netwerken en verbinden van mensen zodanig dat nieuwe initiatieven het Parkpaviljoen als hun ontmoetingscentrum gaan zien. Natuurlijk worden bestaande relaties betrokken.
Jan werkte meer als 40 jaar als hoofd administratie bij een middelgroot installatiebedrijf.
Zijn hele leven heeft hij vrijwilligerswerk gedaan. Scouting, ouderraad, ondernemingsraad, de Jeugdnatuurwacht.
Momenteel is hij tevens actief bij Stichting Senioren Waalwijk, de cliëntenraad van Thebe en is hij “ambassadeur dementie” in de gemeente Waalwijk.

Mathijs van DaalenDe tijdelijke penningmeester: Mathijs van Daalen

Als algemeen bestuurslid richt Mathijs zich, samen met de anderen o.a. op de PR, een actuele taak is deze website mede vorm te geven. Daarnaast zijn er taken zoals: het mede werven van vrijwilligers, het onderhouden van het ICT-gebeuren, het overleg met partners en mogelijke gebruikers. Het zoeken naar geldstromen.
Het praktische dagelijkse financiële werk ondersteunt Mathijs door te zorgen voor voldoende kasgeld, het afromen van de kas en het verzenden van rekeningen.
Op de Met-Praktijkschool te Waalwijk is Mathijs parttime werkzaam als docent. In het verleden is er heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Denk aan Scouting, Jeugd en Jongerenwerk, Alfabetiseringswerk, fractiewerk voor een politieke partij. En nu de kinderen groter zijn en uitvliegen, is Mathijs sinds einde 2015 beschikbaar voor het Parkpaviljoen.

Jan van LoonGastheer en schakel met de vrijwilligers: Jan van Loon

Als algemeen bestuurslid is Jan gastheer bij bejaarde mensen met dementie. Op de dinsdagavond treedt Jan op als gastheer bij clubavond van de boules vereniging “Boules d’Argent Waalwijk”.
Samen met Sandra van Udenhout is er een gedeelde verantwoordelijkheid bij de begeleiding van de vrijwilligers.
Jan is gepensioneerd commercieel directeur van schoenfabriek Van Lier.
Na zijn pensioen zocht Jan een andere fijne tijdsbesteding en kwam als vrijwilliger en bestuurder de gelederen bij het Parkpaviljoen versterken.

Sandra van den UdenhoutSchakel tussen bestuur en beheerster en vrijwilligers: Sandra van den Udenhout

Als kersvers bestuurslid is Sandra momenteel samen met de nieuwe beheerster, de gastvrouwen en heren, bezig om iedereen te leren kennen.
Als algemeen bestuurslid onderhoudt zij de verbinding tussen bestuur, beheerster , gastvrouwen en gastheren.
Samen worden alle taken onder de loep genomen en er wordt gekeken, wie wat doet en wie welke taken leuk vindt, om zo tot een goede verdeling van alle werkzaamheden te komen.
Sandra heeft jarenlang in de kinderopvang gewerkt, zowel op de groep met de kinderen, en een aantal jaren als manager van die kinderopvang, de laatste jaren werkte Sandra op de HRM afdeling. Sandra heeft een opleiding HBO P&O.
Met de 4 kinderen, vrijwilligerswerk en als commissielid bij de commissie samenleving gemeente Waalwijk, heeft Sandra het gezellig druk.

Het Parkpaviljoen is afhankelijk van zijn gebruikers. Omgekeerd de gebruikers hebben belang bij het voortbestaan van het Parkpaviljoen, zijn “stakeholder”.
Die wederzijdse afhankelijkheid vertaalt zich in het gezamenlijk optrekken.

Gebruikers kunnen deelnemen aan het bestuur, zijn daar van harte voor uitgenodigd.

Het bestuur stelt een masterplan op, wat voortdurend wordt bijgesteld en verantwoord. Samenwerken is vanzelfsprekend.
Gebruikers worden letterlijk geacht de handen mee uit de mouwen te steken, vrijwilligers “te leveren”.

Stichting Senioren Waalwijk SSW

Stichting Wandelpark Waalwijk

Eerste Waalwijkse Pétanque Club “Boule d’Argent”

Stichting Wijk Ontwikkeling Platform WOP Centrum/Besooyen

Wijkteam Waalwijk Noord

Dementievriendelijke gemeente Waalwijk (DVG/Thuis met dementie/Beweegtuin)

ContourdeTwern

St. Nature for Life

…………………………………….

h vijf